ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА                                  

Щорічно науковцями Інститут водних проблем і меліорації НААН та його мережі створюється велика кількість інноваційних розробок, кожна з яких покликана вирішити певну виробничу проблему. Проте інноваційний процес має за мету розробити та створити не тільки нову, а головне конкурентоздатну наукову продукцію. Але аналіз існуючої інфраструктури інноваційної діяльності на базі установ НААН свідчить про недосконалість та нерозвиненість шляхів і механізмів комерціалізації наукових розробок. І це в той час, коли в світі саме інноваційний розвиток набуває переважного значення через практично вичерпані ресурси екстенсивного шляху. Питання залучення ефективного інвестора, спроможного вкладати кошти як у створення самих інновації, так і у інвестиційно-привабливі інноваційні проекти набуває пріоритетного значення. Україна завжди славилася різноманіттям проривних і нетрадиційних науково- технічних ідей. Але процес доведення цих ідей до експериментальних зразків, дослідних технологій та ефективного їх продажу бажає кращого. Розроблена нами Інформаційно-аналітична система (ІАС) трансферу інновацій та залучення інвестицій для розвитку меліорації земель покликана вирішити це завдання у галузі меліорації.